بـــدو نـ ـگ

چشم‌های ما از بدو تولد همین اندازه بوده‌اند، اما رشد دماغ و گوش ما هیچ . یکی از ساده ترین روش ها برای هک هر نوع دستگاه هوشمندی استفاده از بدافزار ها یا به عبارتی برنامه های هک می باشد

2023-02-07
    د سامي عنقاوي
  1. يیجث ٌْه
  2. ‬‬ ‫!!‬ ‫س ‪
  3. 096 مل گ د)ع غت (ي جرا خه ن بز شو ژپ 90 0